Kapacita

Disky SSD, neboli zařízení s „pamětí flash“, obecně využívají technologii známou jako NAND flash. Uživatelská kapacita, kterou uvádí počítačový systém nebo zařízení uživatele, obvykle zcela neodpovídá inzerované kapacitě. Má to řadu důvodů.

  • Rozdíly v císelných soustavách

Firmy vyrábející pocítacové pameti uvádejí úložnou kapacitu na základe decimálního systému, zatímco pocítacové systémy, napríklad Windows, vykazují úložnou kapacitu v binárním systému. (Pocítace Apple uvádejí od verze OS X Snow Leopard kapacitu již v decimálním systému.)

 

Decimální Definice SI   Binární Definice IEC
1000 (103) kB – kilobajt   1024 (210) KiB – kibibajt
1 000 000 (106) MB – megabajt   1 048 576 (220) MiB – mebibajt
1 000 000 000 (109) GB – gigabajt   1 073 741 824 (230) GiB – gibibajt
1 000 000 000 000 (1012) TB - terrabajt   1 099 511 627 776 (240) TiB – tibibajt

 

  • Pri príprave pametového zarízení k použití spotrebitelem je nezbytné provést formátování. Formátování využívá prostor, a proto snižuje úložnou kapacitu disponibilní pro uživatele.
  • Zarízení též vyžaduje urcité funkce správy, jejichž úcelem je udržení optimálního výkonu po celou dobu životnosti pametového zarízení.
  • Výkonnost všech bunek se behem používání monitoruje. Pro prípad, že by výkonnost konkrétní pametové bunky klesla pod prijatelnou mez, obsahuje pametové zarízení urcité množství náhradních bunek. Celková kapacita disponibilní pro uživatele se nezmení, „náhradní“ bunka pouze nahradí bunku vadnou.
  • Urcitý prostor je nutný pro správu umístení uživatelských dat a atributy využívané v rámci pametového zarízení. Urcitý nevelký prostor je též vyhrazen pro systém rídící pametové zarízení. Ten se využívá pro firmware a jeho následné aktualizace (ty mohou být vydány za úcelem vyrešení problému ci doplnení funkcí).

 

U disků SSD očekáváme, že operační systém Windows bude uvádět tuto uživatelskou kapacitu:

Nominální kapacita Minimální vykazovaná kapacita (obvykle bývá vyšší)
256GB približne 230,4 GB
512GB približne 476 GB
1TB (1,024GB) približne 953 GB

 

U disků HDD očekáváme, že operační systém Windows bude uvádět tuto uživatelskou kapacitu:

Nominální kapacita Minimální vykazovaná kapacita (obvykle bývá vyšší)
500GB približne 465 GB
1TB (1,000GB) približne 931 GB
2TB (2,000GB) približne 1,862 GB
3TB (3,000GB) približne 2,794 GB
4TB (4,000GB) približne 3,725 GB
5TB (5,000GB) približne 4,657 GB
6TB (6,000GB) približne 5,587 GB
8TB (8,000GB) približne 7,452 GB
10TB (10,000GB) približne 9,536 GB