Kapacitet

Pogoni čvrstog stanja (SSD), poznati i kao "memorijski pogoni", općenito se zasnivaju na tehnologiji poznatoj kao NAND memorija. Uobičajena je pojava da se korisnički kapacitet kojeg prijavljuje korisnikov računalni sustav ili uređaj ne podudara u potpunosti s oglašenim kapacitetom. Za ovo postoje brojni razlozi.

  • Razlike u sustavima numeriranja

Tvrtke koje se bave računalnom pohranom označuju kapacitete pohrane prema decimalnom sustavu, dok računalni sustavi, kao što je Windows sustav, prikazuju kapacitete pohrane prema binarnom sustavu. (OS X Snow Leopard Apple prikazuje kapacitete pohrane na temelju decimalnog sustava)

 

Decimalno Definicija SI sustava   Binarno Definicija IEC sustava
1000 (103) kB – kilobajt   1024 (210) KiB – kibibajt
1 000 000 (106) MB -megabajt   1 048 576 (220) MiB – mebibajt
1 000 000 000 (109) GB – gigabajt   1 073 741 824 (230) GiB – gibibajt
1 000 000 000 000 (1012) TB - terabajt   1 099 511 627 776 (240) TiB – tibibajt

 

  • Prije početka korištenja uređaja za pohranu, uređaj je potrebno formatirati. Formatiranje koristi prostor i na taj način smanjuje prostor za pohranu koji je na raspolaganju korisnicima.
  • Provode se i određene administrativne funkcije koje su osmišljene za održavanje optimalne izvedbe uređaja za pohranu dok je uređaj u upotrebi.
  • Tijekom upotrebe prati se izvedba svih ćelija. Održava se određeni broj dodatnih ćelija koje služe kao zamjena u slučaju da izvedba određene memorijske ćelije padne ispod prihvatljivih standarda. Količina ukupnog prostora koji je na raspolaganju korisniku je dosljedna jer »rezervna« ćelija zamjenjuje neispravnu ćeliju.
  • Postoji i administrativno opterećenje u upravljanju smještajem korisničkih podataka i atributa unutar uređaja za pohranu. Također, mali dio prostora rezerviran je i za upravljački program upravitelja uređaja za pohranu te njegova naknadna ažuriranja (taj prostor može se osloboditi radi rješavanja problema ili povećanja funkcionalnosti).

 

Za SSD pogone očekujemo da operacijski sustav Windows prijavi sljedeću količinu korisničkog kapaciteta:

Nazivni kapacitet Najmanji prikazani kapacitet (obično je veći)
256 GB oko 230,4 GB
512 GB oko 476 GB
1 TB (1,024 GB) oko 953 GB

 

Za HDD pogone očekujemo da operacijski sustav Windows prijavi sljedeću količinu korisničkog kapaciteta:

Nazivni kapacitet Najmanji prikazani kapacitet (obično je veći)
500 GB oko 465 GB
1 TB (1,000 GB) oko 931 GB
2 TB (2,000 GB) oko 1,862 GB
3 TB (3,000 GB) oko 2,794 GB
4 TB (4,000 GB) oko 3,725 GB
5 TB (5,000 GB) oko 4,657 GB
6 TB (6,000 GB) oko 5,587 GB
8 TB (8,000 GB) oko 7,452 GB
10 TB (10,000 GB) oko 9,536 GB