PODPORA

Jsme zde, abychom vám pomohli

Na naší stránce podpory naleznete nejnovější software ke stažení, příručky a časté otázky k našim produktům a také informace, jak kontaktovat technickou podporu Surefire. Najdete zde odpovědi na otázky k produktům Surefire, které máte rádi.

Prohledat adresář dokumentů podpory

Reset
Záruka SureFire
Děkujeme, že jste si zvolili produkt značky SureFire.

Jediným opravným prostředkem v rámci této záruky je výměna zboží. Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebování nebo poškození následkem nesprávného používání, hrubého zacházení nebo nehody, ani na nekompatibilitu či snížený výkon způsobený použitým softwarem nebo hardwarem.

SPOLEČNOST SUREFIRE NEODPOVÍDÁ ZA ZTRÁTU DAT ANI JAKÉKOLI JINÉ NAHODILÉ, NÁSLEDNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY, AŤ JSOU ZPŮSOBENY JAKKOLI, PŘI PORUŠENÍ ZÁRUKY ATD. Tato záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva. Navíc můžete mít i další práva, která se v jednotlivých státech a zemích liší. Tyto záruční podmínky platí pouze pro zboží společnosti SureFire zakoupené v Evropě, na Středním východě nebo v Africe. Pokud jste produkt zakoupili v jiné zemi, přejděte na stránku této země. Společnost SureFire nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje žádná další práva, která vám příslušejí, a to ani práva, která mohou vyplynout z nesouladu s kupní smlouvou. Abyste plně pochopili svá práva, prostudujte si zákony své země, provincie či státu.

Dvouletá omezená záruka:

Společnost SureFire zaručuje, že se u tohoto výrobku po dobu 2 let od prvního zakoupení neprojeví žádné vady materiálu či zpracování. Tato záruka se nevztahuje na baterie. Pokud před uplynutím záruční lhůty zjistíte závadu, výrobek bude vám bude vyměněn. Vraťte jej spolu s originálním dokladem o zaplacení prodejci, od něhož jste jej zakoupili, nebo kontaktujte společnost SureFire.

Podpora Surefire je k dispozici od pondělí do pátku 9.00–17.00 středoevropského času (mimo státní svátky) v těchto jazycích: angličtina, němčina, italština, francouzština a španělština.