Support

Vi är här för att hjälpa

Vår supportsida innehåller alla senaste nedladdningar av programvara, manualer och vanliga frågor om våra produkter samt kontaktinformation för teknisk support på Surefire. Hitta svaren du behöver om de Surefire-produkter du gillar.

Sök i vår katalog med stöddokument

Reset
SureFire-garanti
Tack för att du har köpt en SureFire-produkt.

Produktbytet gäller bara under garantiperioden och den här garantin gäller inte vid normalt slitage eller vid skada på grund av onormal användning, vårdslöshet, oaktsamhet eller inkompatibilitet till följd av att specifik programvara eller maskinvara används.

SUREFIRE ANSVARAR INTE FÖR NÅGON DATAFÖRLUST ELLER NÅGON OAVSIKTLIG, SPECIELL SKADA ELLER FÖLJDSKADA, OAVSETT HUR DEN ORSAKAS, FÖR GARANTIBROTT ELLER ANNAT. Den här garantin ger dig specifika, juridiska rättigheter och du kan även ha andra rättigheter som varierar från en region till en annan eller från ett land till ett annat. Denna garantiinformation är endast för SureFire i Europa, Mellanöstern och Afrika. Besök webbplatsen för respektive land i övriga fall. SureFire utesluter, begränsar eller upphäver inte andra rättigheter som du har, inklusive de som kan uppstå på grund av brist på överensstämmelse i ett köpekontrakt. För en fullständig förståelse av dina rättigheter bör du konsultera gällande lagar i ditt land, din provins eller din stat.

2 år begränsad garanti: 

SureFire garanterar att den här produkten är fri från defekter i material och hantverk under en period på 2 år från och med inköpsdatum. Garantin omfattar inte batterier. Om det upptäcks fel på produkten under garantiperioden byts den ut utan kostnad för dig. Du kan lämna in den tillsammans med inköpskvittot till den plats där du köpte den eller kontakta SureFire.

Surefire Support är tillgänglig måndag till fredag kl. 9:00 till kl. 17:00 centraleuropeisk tid (med undantag för helgdagar) och på följande språk: Engelska, tyska, italienska, franska och spanska.